Nadcházející akce J. S. 17. Karmapy Thaje Dordžeho

Thaye Dorje
His Holiness the 17th Gyalwa Karmapa

Thaje Dordže, Jeho Svatost 17. Gjalwa Karmapa, se účastní celé řady akcí v Dillí, Indii a po celém světě a promlouvá na nich.

Karmapa uděluje soukromé a veřejné audience (osobně a digitálně), účastní se konferencí, místních a komunitních akcí v Indii a na celém světě a rád se účastní i akcí, které probíhají online po internetu.

Na webu karmapa.cz (resp. karmapa.org) naleznete mnoho veřejných učení a akcí, kterých se můžete zúčastnit.

Potvrzené akce budou uváděny na těchto webových stránkách.


Zajímají vás předchozí akce? Prohlédněte si archiv akcí s Jeho Svatostí Karmapou Thaje Dordžem.