Jeho svatost 17. Karmapa
Thinle Thaje Dordže

Linie Karma Kagjü

Thaje Dordže, Jeho Svatost 17. Gjalwa Karmapa, je hlavou linie Karma Kagjü, školy tibetského buddhismu, staré 900 let.

Historie linie Kagjü sahá do 10. století k indickému mistru Tilopovi. Samotná škola Karma Kagjü je jednou ze škol Kagjü (v současné době je to největší škola Kagjü). Linie Karma Kagjü je pojmenována po svém zakladateli Karmapovi. Počátky spadají do 12. století, kdy se Düsum Khjenpa stal žákem Gampopy, obdržel pokyny k vozidlům súter a tanter a stal se 1. Karmapou. Po smrti 1. Karmapy jeho hlavní žák rozpoznal jednoho mladíka jako Karmu Pakšiho, 2. Karmapu. Druhý Karmapa je tedy prvním rozpoznaným reinkarnovaným lamou Tibetu. Od té doby se Karmapové objevovali v liniích následných reinkarnací až dodnes a vždy byli hlavou školy Karma Kagjü.

Primárními zdroji linie Karma Kagjü jsou „slova Buddhy“ přeložená do tibetštiny, tj. buddhistický kánon Kandžur, a komentáře ke Kandžuru, známé jako Tendžur. Držitelé linie, například 3. Karmapa Randžung Dordže (1284–1339) a 8. Karmapa Mikjö Dordže (1507–1554), přidali k mnoha svazkům učení Kandžuru a Tendžuru další významné spisy, které se také studují a praktikují. Jejich spisy jsou uznávané jako akademické díly o sútrách a tantrách.

Ačkoli psaná učení jsou velice důležitá, linie Karma Kagjü je známa jako škola „ústního odkazu“, protože její učení se předávají ústně. Velký důraz je kladen na meditaci.

Linie Karma Kagjü spojila dva důležité proudy duchovních tradic: mahámudru a Kadampu. Mahámudra neboli Velká pečeť je přímým vhledem do podstaty mysli. Je to nejvyšší meditační výcvik a jedinečný charakteristický rys tradice Karma Kagjü. Může – ale není to nezbytné – zahrnovat metody Šesti nauk Náropy (1016–1100), tantrické praxe, které pracují s jemnými energiemi. Postupná cesta učení Kadampy sahá k indickému buddhistickému mistrovi Atíšovi (980–1 054) a zahrnuje mahájánovou praxi výcviku mysli (tib. lodžong).

Marpa, který přinesl učení Kagjü z Indie

 

His Holiness Karmapa Thaye Dorje

Karmapa a linie Kagjü

Thaje Dordže, Jeho Svatost 17. Gjalwa Karmapa, stojí v čele nejstarší reinkarnující se linie na světě. Přečtěte si více o Karmapovi v jeho životopise.