Životopis 17. Karmapy Thajeho Dordžeho

Thaye Dorje
His Holiness the 17th Gyalwa Karmapa

Životopis Thaje Dordžeho, Jeho Svatosti 17. Gjalwy Karmapy

Od dětství v Tibetu po cestování po celém světě jako světový čelný představitel buddhismu. Od tradičních textů k sociálním médiím. Životní příběh Thaje Dordžeho, Jeho Svatosti Gjalwy Karmapy, spojuje Východ a Západ, stejně jako jeho aktivita spojuje tradiční hodnoty a současná témata. Zde je krátký oficiální Karmapův životopis:
Karmapa se narodil 6. května 1983 ve středním Tibetu. Jeho rodiče byli Mipham rinpočhe, velký lama školy Ňingma, a Dečhen Wangmo. Jakmile uměl mluvit, řekl jim, že je Karmapa. Karmapové jsou hlavou linie Karma Kagjü tibetského buddhismu.

V březnu 1994, v souladu s tradicí starou 900 let, byl Thaje Dordže intronizován jako 17. Karmapa. Intronizoval jej 14. Künzig Šamar rinpočhe, druhý nejvyšší lama Karma Kagjü. Samotný 14. Šamarpa Mipham Čhökji Lodö byl rozpoznán 16. Karmapou a Jeho Svatostí Dalajlamou v roce 1957 a oficiálně intronizován roku 1963. Künzig Šamar rinpočhe zemřel 11. června 2014.

První Karmapa Düsum Khjenpa se narodil v roce 1110. První Dalajlama Gendün Dub se narodil v roce 1391. Karmapa stojí na počátku nejdelšího nepřerušeného řetězu reinkarnovaných lamů ze čtyř škol tibetského buddhismu.

Karmapa uprchl z Tibetu v roce 1994. V roce 2003 skončilo jeho formální vzdělávání, kdy obdržel titul vidjádhara čili držitel znalostí súter a tanter.

Dnes Karmapa hodně cestuje, setkává se s žáky, mladými lidmi, světovými vůdci a hraje velmi důležitou roli v duchovní oblasti, řešení konfliktů, míru a vzdělání. Je duchovně zodpovědný za více než 900 klášterů a meditačních center po celém světě.

Thinle Thaje Dordže znamená Neomezená neměnná buddhovská aktivita. Karmapa sídlí v Dillí v Indii.

His Holiness Karmapa Thaye Dorje

Karmapa a linie Kagjü

Thaje Dordže, Jeho Svatost 17. Gjalwa Karmapa, stojí v čele nejstarší reinkarnující se linie na světě. Přečtěte si více o Karmapovi v jeho životopise.