Vize míru - 17. Karmapa Thaje Dordže

Thaye Dorje
His Holiness the 17th Gyalwa Karmapa

Mír

V souladu s Buddhovým učením má Thaje Dordže, Jeho Svatost 17. Gjalwa Karmapa, představu míru. Míru ve světě. Míru v myslích lidí. Karmapa má jedinečnou představu toho, co mír skutečně znamená – stav úplného vědomí.

Jak takového míru dosáhnout? Karmapa učí, že musíme nejprve rozvíjet své vnitřní bohatství, abychom dosáhli míru, ať osobního, nebo světového.

Naše vnitřní bohatství, naše vrozené hodnoty soucitu a moudrosti jsou jako duchovní banka, která je pro nás stále otevřená, můžeme do ní investovat a čerpat z ní. V materiálním světě s tolika věcmi, které nás rozptylují, je snadné zapomínat na bohatství, které máme v sobě. V 21. století existují velké výzvy, abychom vnitřní bohatství rozvíjeli.

V reakci na tyto výzvy Karmapa vysvětluje tři jasné oblasti, na které bychom se měli zaměřit, abychom rozvíjeli vnitřní bohatství a pomáhali dosáhnout pokoje a míru.

Oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost

1. Vzdělání a gramotnost

Karmapa vytváří a podporuje programy vzdělání a gramotnosti, aby pomohl odstranit překážky dorozumění a pochopení. Více o Karmapově práci v oblasti vzdělání a gramotnosti.

2. Mladí lidé a mezigenerační výměna

Aby vzrostla úroveň porozumění a soucitu ve společnosti, Karmapa pracuje na aktivitě soustředěné na mladé lidi a mezigenerační výměnu – spojováním starší generace a mladých lidí určité společnosti. Více o Karmapově práci s mladými lidmi.

3. Nemateriální hodnoty

A aby nám všem pomohl propojit se na hlubší úrovni se sebou samými a s ostatními navzájem, Karmapa prosazuje nemateriální hodnoty. V Indii a na celém světě Karmapovy iniciativy posilují hodnoty jako soucit, nenásilí, důstojnost, moudrost a společenství. A samozřejmě mír. Více o nemateriálních hodnotách.

Vize míru

Karmapa učí, že skutečnou podstatou všech bytostí je hledání míru:

„Mír je plné vědomí. V tomto stavu bdělé pozornosti rozvíjíme a spojujeme soucit a moudrost. V tomto stavu vědomí jsme živí, bdělí a přebíráme zodpovědnost za své činy. V tomto stavu námi necloumají emoce, máme své emoce a činy pod kontrolou. V tomto stavu jsme trpěliví, nenásilní a neposuzujeme. V tomto stavu živíme své vnitřní bohatství – své vrozené hodnoty – a vyvažujeme je se svým vnějším (materiálním) bohatstvím způsobem, který je prospěšný všem bytostem. To je mír.“

Vnitřní bohatství

Ten nejcennější druh bohatství je bez hranic. A je v každém z nás. Když investujeme do tohoto bohatství, nikdy nemůžeme být duchovně chudí. Jak Karmapa říká:

„V každém z nás je nevyčerpatelný zdroj vnitřního bohatství, z něhož můžeme čerpat, abychom mohli dosáhnout tohoto stavu vědomí, tohoto stavu míru. Toto vnitřní bohatství je nesmírné, je v něm veškeré porozumění, které budeme kdy potřebovat. Existuje mnoho způsobů, jak získat přístup k tomuto vnitřnímu bohatství, jak ho odhalit: prostřednictvím meditace, kontemplace nebo se prostě snažíme dýchat a zklidnit mysl.“

Karmapova vize má kořeny v buddhistických hodnotách a je navržena tak, aby přinesla užitek všem. Každému prostředí. Každé víře.

„Z buddhistického hlediska absolutní mír je osvícením.“

Thaye Dorje, His Holiness the 17th Gyalwa Karmapa's vision of peace

Jedinečná vize míru

Karmapa učí, že pro dosažení míru – ať již osobního, nebo světového – musíme rozvíjet vnitřní bohatství, praktikovat nemateriální hodnoty a investovat do vzdělání a gramotnosti.