17. Karmapa: Vzdělání v buddhismu

Thaye Dorje
His Holiness the 17th Gyalwa Karmapa

Z hlubokého buddhistického pohledu vyplývá, že každý problém a každý konflikt vzniká z nedostatku pochopení, z čehož plynou důsledky, ale také naděje pro celou společnost. Thaje Dordže, Jeho Svatost 17. Gjalwa Karmapa, proto zaměřuje velkou část své aktivity na vzdělávání. Se vzděláním přichází porozumění. Se vzdělaností se problémy a konflikty dají překonat.

Karmapa definuje vzdělání jako „vědění, které vede k soucitu a moudrosti“. Rozvíjení našich vnitřních hodnot soucitu a moudrosti – našeho vnitřního bohatství – nám umožňuje prožívat mír.

Jak Karmapa vysvětluje:

„Díky zdravému vzdělání dochází k rovnováze mezi odlišnými typy bohatství – vnitřním bohatstvím a vnějším bohatstvím. Ano, potřebujeme se vzdělávat a používat materiální (vnější) bohatství jako prostředek, abychom uspokojili základní lidské potřeby nás samotných i potřeby ostatních. Ale je zde riziko, že pokud příliš zdůrazňujeme tento aspekt vzdělání, svět se stává materialističtějším a nestará se o důležité hodnoty.“

Vzdělání je klíčem ke Karmapově vizi vytvořit prostředí, v němž si vážíme hodnot. Nejprve rozvíjíme nemateriální hodnoty a potom se naše vnější bohatství, peníze a hmotné předměty, mohou stát cenným prostředkem, který nám pomůže přinášet prospěch všem bytostem.

Poznávat důležitost hodnot

Informace a praktické znalosti jsou užitečné. Ale jaký typ znalostí je nejužitečnější? Karmapa učí hodnoty, které rozšiřují náš pohled za hranice nás samých a našich materiálních starostí. Tyto nemateriální hodnoty jsou klíčem k rozvoji lidských bytostí. Podle Karmapy tou nejlepší investicí, kterou můžeme v životě udělat, je rozvíjet své vědomí a své porozumění:

„Vzdělání formuje naši mysl. Jestliže neučíme o hodnotách a nerozvíjíme vnitřní bohatství, když potom dojde ke krizi, často zjišťujeme, že první a nejdůležitější je krize hodnot.
Smyslem našeho života je mnohem víc než jen přežít, mnohem víc než udržovat fyzické tělo, smyslem je pomoci rozvíjet vědomí. Důraz ve vzdělání a směr vzdělání by neměl být zaměřen jen na hromadění informací, které slouží vnějšímu bohatství, ale vzdělání by mělo pomáhat rozvíjet vědomí, mělo by mladým lidem pomáhat pěstovat vnitřní hodnoty moudrosti a soucitu ve prospěch společnosti.“

Gramotnost

Základní gramotnost a znalost počtů nám dávají schopnost komunikovat a účastnit se života společnosti. Když získáme poznatky o určitém tématu, jsme schopni vyměňovat si inteligentní myšlenky, učit druhé a být jim prospěšní.

Z buddhistického hlediska platí, čím víc chápeme, tím užitečnější a prospěšnější můžeme být pro ostatní. Proto Karmapa pracuje na podpoře projektů pro zvýšení gramotnosti v Indii a na celém světě. Jak říká:

„Gramotnost má zásadní význam pro budování porozumění v našem světě. Gramotnost a vzdělání – od základních dovedností čtení a psaní až po rozvíjení širokého porozumění problémům, které chceme řešit – jsou důležité pro nás pro všechny.
Bez gramotnosti se objevuje nedorozumění a odsuzování. Malé problémy, například rodinné problémy, nebo problémy ve větším měřítku, například problémy zemí a národů.“

Karmapovo vzdělávací centrum

V Kalimpongu v severní Indii existuje konkrétní příklad Karmapova inovativního pojetí vzdělání. Karmapovo vzdělávací centrum je vzorová škola, která spojuje buddhistické vzdělání s oficiálními školními osnovami Indie. Centrum poskytuje všestranné vzdělání materiálně chudým dětem. Zároveň Karmapovo vzdělávací centrum dává žákům možnost rozhodovat o své vlastní budoucnosti, ať je to v rámci buddhismu, nebo ne.

Karmapova zdravotní péče

Karmapova zdravotní péče je humanitární nezisková organizace, jejímž cílem je lepší vzdělání v oblasti zdravotní péče. Veškeré dary se používají na léky, vybavení, ordinace a servis pro místní lékaře. Karmapova zdravotní péče nabízí v himálajské oblasti praktické semináře a školení zdravotního personálu.

Thaye Dorje, His Holiness the 17th Gyalwa Karmapa's vision of peace

Jedinečná vize míru

Karmapa učí, že pro dosažení míru – ať již osobního, nebo světového – musíme rozvíjet vnitřní bohatství, praktikovat nemateriální hodnoty a investovat do vzdělání a gramotnosti.